MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Fairy Tail
 • Fairy Tail

 • Điểm trung bình : 0
  Đánh giá :0

 • Tác Giả:
 • Tình Trạng: Đang cập nhật
 • Nguồn: blogtruyen.com
 • Nhóm dịch:
 • Lượt Xem: 1375
 • Thể Loại: Adventure
 • Theo dõi: 0
 • Theo dõi
 • Đọc chapter mới nhất

NỘI DUNG : Fairy Tail

Tên chương Ngày Đăng
Fairy Tail chap 505 14/10/2016
Fairy Tail chap 504 14/10/2016
Fairy Tail chap 503 14/10/2016
Fairy Tail chap 502 30/09/2016
Fairy Tail chap 501 30/09/2016
Fairy Tail chap 500 30/09/2016
Fairy Tail chap 499 30/09/2016
Fairy Tail chap 498 30/09/2016
Fairy Tail chap 497 30/09/2016
Fairy Tail chap 496 30/09/2016
Fairy Tail chap 495 30/09/2016
Fairy Tail chap 494 30/09/2016
Fairy Tail chap 493 30/09/2016
Fairy Tail chap 492 30/09/2016
Fairy Tail chap 491 30/09/2016
Fairy Tail chap 490 30/09/2016
Fairy Tail chap 489 30/09/2016
Fairy Tail chap 488 30/09/2016
Fairy Tail chap 487 30/09/2016
Fairy Tail chap 486 30/09/2016
Fairy Tail chap 485 30/09/2016
Fairy Tail chap 484 30/09/2016
Fairy Tail chap 483 30/09/2016
Fairy Tail chap 482 30/09/2016
Fairy Tail chap 481 30/09/2016
Fairy Tail chap 480 30/09/2016
Fairy Tail chap 479 30/09/2016
Fairy Tail chap 478 30/09/2016
Fairy Tail chap 477 30/09/2016
Fairy Tail chap 476 30/09/2016
Fairy Tail chap 475 30/09/2016
Fairy Tail chap 474 30/09/2016
Fairy Tail chap 473 30/09/2016
Fairy Tail chap 472 30/09/2016
Fairy Tail chap 471 30/09/2016
Fairy Tail chap 470 30/09/2016
Fairy Tail chap 469 30/09/2016
Fairy Tail chap 468 30/09/2016
Fairy Tail chap 467 30/09/2016
Fairy Tail chap 466 30/09/2016
Fairy Tail chap 465 30/09/2016
Fairy Tail chap 464 30/09/2016
Fairy Tail chap 463 30/09/2016
Fairy Tail chap 462 30/09/2016
Fairy Tail chap 461 30/09/2016
Fairy Tail chap 460 30/09/2016
Fairy Tail chap 459 30/09/2016
Fairy Tail chap 458 30/09/2016
Fairy Tail chap 457 30/09/2016
Fairy Tail chap 456 30/09/2016
Fairy Tail chap 455 30/09/2016
Fairy Tail chap 454 30/09/2016
Fairy Tail chap 453 30/09/2016
Fairy Tail chap 452 30/09/2016
Fairy Tail chap 451 30/09/2016
Fairy Tail chap 450 30/09/2016
Fairy Tail chap 449 30/09/2016
Fairy Tail chap 448 30/09/2016
Fairy Tail chap 447 30/09/2016
Fairy Tail chap 446 30/09/2016
Fairy Tail chap 445 30/09/2016
Fairy Tail chap 444 30/09/2016
Fairy Tail chap 443 30/09/2016
Fairy Tail chap 442 30/09/2016
Fairy Tail chap 441 30/09/2016
Fairy Tail chap 440 30/09/2016
Fairy Tail chap 439 30/09/2016
Fairy Tail chap 438 30/09/2016
Fairy Tail chap 437 30/09/2016
Fairy Tail chap 436 30/09/2016
Fairy Tail chap 435 30/09/2016
Fairy Tail chap 434 30/09/2016
Fairy Tail chap 433 30/09/2016
Fairy Tail Chap 432 30/09/2016
Fairy Tail chap 431 30/09/2016
Fairy Tail Chap 430 30/09/2016
Fairy Tail Chap 429 30/09/2016
Fairy Tail chap 428 30/09/2016
Fairy Tail chap 427 30/09/2016
Fairy Tail chap 426 30/09/2016
Fairy Tail chap 425 30/09/2016
Fairy Tail chap 424 30/09/2016
Fairy Tail chap 423 30/09/2016
Fairy Tail chap 422 30/09/2016
Fairy Tail chap 421 30/09/2016
Fairy Tail chap 420 30/09/2016
Fairy Tail chap 419 30/09/2016
Fairy Tail chap 418 30/09/2016
Fairy Tail chap 417 30/09/2016
Fairy Tail chap 416 30/09/2016
Fairy Tail chap 415 30/09/2016
Fairy Tail chap 414 30/09/2016
Fairy Tail chap 413 30/09/2016
Fairy Tail chap 412 30/09/2016
Fairy Tail chap 411 30/09/2016
Fairy Tail chap 410 30/09/2016
Fairy Tail chap 409 30/09/2016
Fairy Tail chap 408 30/09/2016
Fairy Tail chap 407 30/09/2016
Fairy Tail chap 406 30/09/2016
Fairy Tail chap 405 30/09/2016
Fairy Tail chap 404 30/09/2016
Fairy Tail chap 403 30/09/2016
Fairy Tail chap 402 30/09/2016
Fairy Tail chap 401 30/09/2016
Fairy Tail chap 400 30/09/2016
Fairy Tail chap 399 30/09/2016
Fairy Tail chap 398 30/09/2016
Fairy Tail chap 397 30/09/2016
Fairy Tail chap 396 30/09/2016
Fairy Tail chap 395 30/09/2016
Fairy Tail chap 394 30/09/2016
Fairy Tail chap 393 30/09/2016
Fairy Tail chap 392 30/09/2016
Fairy Tail chap 391 30/09/2016
Fairy Tail chap 390 30/09/2016
Fairy Tail chap 389 30/09/2016
Fairy Tail chap 388 30/09/2016
Fairy Tail chap 387 30/09/2016
Fairy Tail chap 386 30/09/2016
Fairy Tail chap 385 30/09/2016
Fairy Tail chap 384 30/09/2016
Fairy Tail chap 383 30/09/2016
Fairy Tail Chap 382 30/09/2016
Fairy Tail Chap 381 30/09/2016
Fairy Tail Chap 380 30/09/2016
Fairy Tail Chap 379 30/09/2016
Fairy Tail Chap 378 30/09/2016
Fairy Tail Chap 377 30/09/2016
Fairy Tail chap 376 30/09/2016
Fairy Tail Chap 375 30/09/2016
Fairy Tail Chap 374 30/09/2016
Fairy Tail Chap 373 30/09/2016
Fairy Tail Chap 372 30/09/2016
Fairy Tail Chap 371 30/09/2016
Fairy Tail Chap 370 30/09/2016
Fairy Tail Chap 369 30/09/2016
Fairy Tail Chap 368 30/09/2016
Fairy Tail Chap 367 30/09/2016
Fairy Tail Chap 366 30/09/2016
Fairy Tail Chap 365 30/09/2016
Fairy Tail Chap 364 30/09/2016
Fairy Tail Chap 363 30/09/2016
Fairy Tail Chap 362 30/09/2016
Fairy Tail Chap 361 30/09/2016
Fairy Tail Chap 360 30/09/2016
Fairy Tail Chap 359 30/09/2016
Fairy Tail Chap 358 30/09/2016
Fairy Tail Chap 357 30/09/2016
Fairy Tail Chap 356 30/09/2016
Fairy Tail Chap 355 30/09/2016
Fairy Tail Chap 354 30/09/2016
Fairy Tail Chap 353 30/09/2016
Fairy Tail Chap 352 30/09/2016
Fairy Tail Chap 351 30/09/2016
Fairy Tail Chap 350 30/09/2016
Fairy Tail Chap 349 30/09/2016
Fairy Tail Chap 348 30/09/2016
Fairy Tail Chap 347 30/09/2016
Fairy Tail Chap 346 30/09/2016
Fairy Tail Chap 345 30/09/2016
Fairy Tail Chap 344 30/09/2016
Fairy Tail Chap 343 30/09/2016
Fairy Tail Chap 342 30/09/2016
Fairy Tail Chap 341 30/09/2016
Fairy Tail Chap 340 30/09/2016
Fairy Tail Chap 339 30/09/2016
Fairy Tail Chap 338 30/09/2016
Fairy Tail Chap 337 30/09/2016
Fairy Tail Chap 336 30/09/2016
Fairy Tail Chap 335 30/09/2016
Fairy Tail Chap 334 30/09/2016
Fairy Tail Chap 333 30/09/2016
Fairy Tail Chap 332 30/09/2016
Fairy Tail Chap 331 30/09/2016
Fairy Tail Chap 330 30/09/2016
Fairy Tail Chap 329 30/09/2016
Fairy Tail Chap 328 30/09/2016
Fairy Tail Chap 327 30/09/2016
Fairy Tail Chap 326 30/09/2016
Fairy Tail Chap 325 30/09/2016
Fairy Tail Chap 324 30/09/2016
Fairy Tail Chap 323 30/09/2016
Fairy Tail Chap 322 30/09/2016
Fairy Tail Chap 321 30/09/2016
Fairy Tail Chap 320 30/09/2016
Fairy Tail Chap 319 30/09/2016
Fairy Tail Chap 318 30/09/2016
Fairy Tail Chap 317 30/09/2016
Fairy Tail Chap 316 30/09/2016
Fairy Tail Chap 315 30/09/2016
Fairy Tail Chap 314 30/09/2016
Fairy Tail Chap 313 30/09/2016
Fairy Tail Chap 312 30/09/2016
Fairy Tail Chap 311 30/09/2016
Fairy Tail Chap 310 30/09/2016
Fairy Tail Chap 309 30/09/2016
Fairy Tail Chap 308 30/09/2016
Fairy Tail Chap 307 30/09/2016
Fairy Tail Chap 306 30/09/2016
Fairy Tail Chap 305 30/09/2016
Fairy Tail Chap 304 30/09/2016
Fairy Tail Chap 303 30/09/2016
Fairy Tail Chap 302 30/09/2016
Fairy Tail Chap 301 30/09/2016
Fairy Tail Chap 300 30/09/2016
Fairy Tail Chap 299 30/09/2016
Fairy Tail Chap 298 30/09/2016
Fairy Tail Chap 297 30/09/2016
Fairy Tail Chap 296 30/09/2016
Fairy Tail Chap 295 30/09/2016
Fairy Tail Chap 294 30/09/2016
Fairy Tail Chap 293 30/09/2016
Fairy Tail Chap 292 30/09/2016
Fairy Tail Chap 291 30/09/2016
Fairy Tail Chap 290 30/09/2016
Fairy Tail Chap 289 30/09/2016
Fairy Tail Chap 288 30/09/2016
Fairy Tail Chap 287 30/09/2016
Fairy Tail Chap 286 30/09/2016
Fairy Tail Chap 285 30/09/2016
Fairy Tail Chap 284 30/09/2016
Fairy Tail Chap 283 30/09/2016
Fairy Tail Chap 282 30/09/2016
Fairy Tail Chap 281 30/09/2016
Fairy Tail Chap 280 30/09/2016
Fairy Tail Chap 279 30/09/2016
Fairy Tail Chap 278 30/09/2016
Fairy Tail Chap 277 30/09/2016
Fairy Tail Chap 276 30/09/2016
Fairy Tail Chap 275 30/09/2016
Fairy Tail Chap 274 30/09/2016
Fairy Tail Chap 273 30/09/2016
Fairy Tail Chap 272 30/09/2016
Fairy Tail Chap 271 30/09/2016
Fairy Tail Chap 270 30/09/2016
Fairy Tail Chap 269 30/09/2016
Fairy Tail Chap 268 30/09/2016
Fairy Tail Chap 267 30/09/2016
Fairy Tail Chap 266 30/09/2016
Fairy Tail Chap 265 30/09/2016
Fairy Tail Chap 264 30/09/2016
Fairy Tail Chap 263 30/09/2016
Fairy Tail Chap 262 30/09/2016
Fairy Tail Chap 261 30/09/2016
Fairy Tail Chap 260 30/09/2016
Fairy Tail Chap 259 30/09/2016
Fairy Tail Chap 258 30/09/2016
Fairy Tail Chap 257 30/09/2016
Fairy Tail Chap 256 30/09/2016
Fairy Tail Chap 255 30/09/2016
Fairy Tail Chap 254 30/09/2016
Fairy Tail Chap 253 30/09/2016
Fairy Tail Chap 252 30/09/2016
Fairy Tail Chap 251 30/09/2016
Fairy Tail Chap 250 30/09/2016
Fairy Tail Chap 249 30/09/2016
Fairy Tail Chap 248 30/09/2016
Fairy Tail Chap 247 30/09/2016
Fairy Tail Chap 246 30/09/2016
Fairy Tail Chap 245 30/09/2016
Fairy Tail Chap 244 30/09/2016
Fairy Tail Chap 243 30/09/2016
Fairy Tail Chap 242 30/09/2016
Fairy Tail Chap 241 30/09/2016
Fairy Tail Chap 240 30/09/2016
Fairy Tail Chap 239 30/09/2016
Fairy Tail Chap 238 30/09/2016
Fairy Tail Chap 237 30/09/2016
Fairy Tail Chap 236 30/09/2016
Fairy Tail Chap 235 30/09/2016
Fairy Tail Chap 234 30/09/2016
Fairy Tail Chap 233 30/09/2016
Fairy Tail Chap 232 30/09/2016
Fairy Tail Chap 231 30/09/2016
Fairy Tail Chap 230 30/09/2016
Fairy Tail Chap 229 30/09/2016
Fairy Tail Chap 228 30/09/2016
Fairy Tail Chap 227 30/09/2016
Fairy Tail Chap 226 30/09/2016
Fairy Tail Chap 225 30/09/2016
Fairy Tail Chap 224 30/09/2016
Fairy Tail Chap 223 30/09/2016
Fairy Tail Chap 222 30/09/2016
Fairy Tail Chap 221 30/09/2016
Fairy Tail Chap 220 30/09/2016
Fairy Tail Chap 219 30/09/2016
Fairy Tail Chap 218 30/09/2016
Fairy Tail Chap 217 30/09/2016
Fairy Tail Chap 216 30/09/2016
Fairy Tail Chap 215 30/09/2016
Fairy Tail Chap 214 30/09/2016
Fairy Tail Chap 213 30/09/2016
Fairy Tail Chap 212 30/09/2016
Fairy Tail Chap 211 30/09/2016
Fairy Tail Chap 210 30/09/2016
Fairy Tail Chap 209 30/09/2016
Fairy Tail Chap 208 30/09/2016
Fairy Tail Chap 207 30/09/2016
Fairy Tail Chap 206 30/09/2016
Fairy Tail Chap 205 30/09/2016
Fairy Tail Chap 204 30/09/2016
Fairy Tail Chap 203 30/09/2016
Fairy Tail Chap 202 30/09/2016
Fairy Tail Chap 201 30/09/2016
Fairy Tail Chap 200 30/09/2016
Fairy Tail Chap 199 30/09/2016
Fairy Tail Chap 198 30/09/2016
Fairy Tail Chap 197 30/09/2016
Fairy Tail Chap 196 30/09/2016
Fairy Tail Chap 195 30/09/2016
Fairy Tail Chap 194 30/09/2016
Fairy Tail Chap 193 30/09/2016
Fairy Tail Chap 192 30/09/2016
Fairy Tail Chap 191 30/09/2016
Fairy Tail Chap 190 30/09/2016
Fairy Tail Chap 189 30/09/2016
Fairy Tail Chap 188 30/09/2016
Fairy Tail Chap 187 30/09/2016
Fairy Tail Chap 186 30/09/2016
Fairy Tail Chap 185 30/09/2016
Fairy Tail Chap 184 30/09/2016
Fairy Tail Chap 183 30/09/2016
Fairy Tail Chap 182 30/09/2016
Fairy Tail Chap 181 30/09/2016
Fairy Tail Chap 180 30/09/2016
Fairy Tail Chap 179 30/09/2016
Fairy Tail Chap 178 30/09/2016
Fairy Tail Chap 177 30/09/2016
Fairy Tail Chap 176 30/09/2016
Fairy Tail Chap 175 30/09/2016
Fairy Tail Chap 174 30/09/2016
Fairy Tail Chap 173 30/09/2016
Fairy Tail Chap 172 30/09/2016
Fairy Tail Chap 171 30/09/2016
Fairy Tail Chap 170 30/09/2016
Fairy Tail Chap 169 30/09/2016
Fairy Tail Chap 168 30/09/2016
Fairy Tail Chap 167 30/09/2016
Fairy Tail Chap 166 30/09/2016
Fairy Tail Chap 165 30/09/2016
Fairy Tail Chap 164 30/09/2016
Fairy Tail Chap 163 30/09/2016
Fairy Tail Chap 162 30/09/2016
Fairy Tail Chap 161 30/09/2016
Fairy Tail Chap 160 30/09/2016
Fairy Tail Chap 159 30/09/2016
Fairy Tail Chap 158 30/09/2016
Fairy Tail Chap 157 30/09/2016
Fairy Tail Chap 156 30/09/2016
Fairy Tail Chap 155 30/09/2016
Fairy Tail Chap 154 30/09/2016
Fairy Tail Chap 153 30/09/2016
Fairy Tail Chap 152 30/09/2016
Fairy Tail Chap 151 30/09/2016
Fairy Tail Chap 150 30/09/2016
Fairy Tail Chap 149 30/09/2016
Fairy Tail Chap 148 30/09/2016
Fairy Tail Chap 147 30/09/2016
Fairy Tail Chap 146 30/09/2016
Fairy Tail Chap 145 30/09/2016
Fairy Tail Chap 144 30/09/2016
Fairy Tail Chap 143 30/09/2016
Fairy Tail Chap 142 30/09/2016
Fairy Tail Chap 141 30/09/2016
Fairy Tail Chap 140 30/09/2016
Fairy Tail Chap 139 30/09/2016
Fairy Tail Chap 138 30/09/2016
Fairy Tail Chap 137 30/09/2016
Fairy Tail Chap 136 30/09/2016
Fairy Tail Chap 135 30/09/2016
Fairy Tail Chap 134 30/09/2016
Fairy Tail Chap 133 30/09/2016
Fairy Tail Chap 132 30/09/2016
Fairy Tail Chap 131 30/09/2016
Fairy Tail Chap 130 30/09/2016
Fairy Tail Chap 129 30/09/2016
Fairy Tail Chap 128 30/09/2016
Fairy Tail Chap 127 30/09/2016
Fairy Tail Chap 126 30/09/2016
Fairy Tail Chap 125 30/09/2016
Fairy Tail Chap 124 30/09/2016
Fairy Tail Chap 123 30/09/2016
Fairy Tail Chap 122 30/09/2016
Fairy Tail Chap 121 30/09/2016
Fairy Tail Chap 120 30/09/2016
Fairy Tail Chap 119 30/09/2016
Fairy Tail Chap 118 30/09/2016
Fairy Tail Chap 117 30/09/2016
Fairy Tail Chap 116 30/09/2016
Fairy Tail Chap 115 30/09/2016
Fairy Tail Chap 114 30/09/2016
Fairy Tail Chap 113 30/09/2016
Fairy Tail Chap 112 30/09/2016
Fairy Tail Chap 111 30/09/2016
Fairy Tail Chap 110 30/09/2016
Fairy Tail Chap 109 30/09/2016
Fairy Tail Chap 108 30/09/2016
Fairy Tail Chap 107 30/09/2016
Fairy Tail Chap 106 30/09/2016
Fairy Tail Chap 105 30/09/2016
Fairy Tail Chap 104 30/09/2016
Fairy Tail Chap 103 30/09/2016
Fairy Tail Chap 102 30/09/2016
Fairy Tail Chap 101 30/09/2016
Fairy Tail Chap 100 30/09/2016
Fairy Tail Chap 99 30/09/2016
Fairy Tail Chap 98 30/09/2016
Fairy Tail Chap 97 30/09/2016
Fairy Tail Chap 96 30/09/2016
Fairy Tail Chap 95 30/09/2016
Fairy Tail Chap 94 30/09/2016
Fairy Tail Chap 93 30/09/2016
Fairy Tail Chap 92 30/09/2016
Fairy Tail Chap 91 30/09/2016
Fairy Tail Chap 90 30/09/2016
Fairy Tail Chap 89 30/09/2016
Fairy Tail Chap 88 30/09/2016
Fairy Tail Chap 87 30/09/2016
Fairy Tail Chap 86 30/09/2016
Fairy Tail Chap 85 30/09/2016
Fairy Tail Chap 84 30/09/2016
Fairy Tail Chap 83 30/09/2016
Fairy Tail Chap 82 30/09/2016
Fairy Tail Chap 81 30/09/2016
Fairy Tail Chap 80 30/09/2016
Fairy Tail Chap 79 30/09/2016
Fairy Tail Chap 78 30/09/2016
Fairy Tail Chap 77 30/09/2016
Fairy Tail Chap 76 30/09/2016
Fairy Tail Chap 75 30/09/2016
Fairy Tail Chap 74 30/09/2016
Fairy Tail Chap 73 30/09/2016
Fairy Tail Chap 72 30/09/2016
Fairy Tail Chap 71 30/09/2016
Fairy Tail Chap 70 30/09/2016
Fairy Tail Chap 69 30/09/2016
Fairy Tail Chap 68 30/09/2016
Fairy Tail Chap 67 30/09/2016
Fairy Tail Chap 66 30/09/2016
Fairy Tail Chap 65 30/09/2016
Fairy Tail Chap 64 30/09/2016
Fairy Tail Chap 63 30/09/2016
Fairy Tail Chap 62 30/09/2016
Fairy Tail Chap 61 30/09/2016
Fairy Tail Chap 60 30/09/2016
Fairy Tail Chap 59 30/09/2016
Fairy Tail Chap 58 30/09/2016
Fairy Tail Chap 57 30/09/2016
Fairy Tail Chap 56 30/09/2016
Fairy Tail Chap 55 30/09/2016
Fairy Tail Chap 54 30/09/2016
Fairy Tail Chap 53 30/09/2016
Fairy Tail Chap 52 30/09/2016
Fairy Tail Chap 51 30/09/2016
Fairy Tail Chap 50 30/09/2016
Fairy Tail Chap 49 30/09/2016
Fairy Tail Chap 48 30/09/2016
Fairy Tail Chap 47 30/09/2016
Fairy Tail Chap 46 30/09/2016
Fairy Tail Chap 45 30/09/2016
Fairy Tail Chap 44 30/09/2016
Fairy Tail Chap 43 30/09/2016
Fairy Tail Chap 42 30/09/2016
Fairy Tail Chap 41 30/09/2016
Fairy Tail Chap 40 30/09/2016
Fairy Tail Chap 39 30/09/2016
Fairy Tail Chap 38 30/09/2016
Fairy Tail Chap 37 30/09/2016
Fairy Tail Chap 36 30/09/2016
Fairy Tail Chap 35 30/09/2016
Fairy Tail Chap 34 30/09/2016
Fairy Tail Chap 33 30/09/2016
Fairy Tail Chap 32 30/09/2016
Fairy Tail Chap 31 30/09/2016
Fairy Tail Chap 30 30/09/2016
Fairy Tail Chap 29 30/09/2016
Fairy Tail Chap 28 30/09/2016
Fairy Tail Chap 27 30/09/2016
Fairy Tail Chap 26 30/09/2016
Fairy Tail Chap 25 30/09/2016
Fairy Tail Chap 24 30/09/2016
Fairy Tail Chap 23 30/09/2016
Fairy Tail Chap 22 30/09/2016
Fairy Tail Chap 21 30/09/2016
Fairy Tail Chap 20 30/09/2016
Fairy Tail Chap 19 30/09/2016
Fairy Tail Chap 18 30/09/2016
Fairy Tail Chap 17 30/09/2016
Fairy Tail Chap 16 30/09/2016
Fairy Tail Chap 15 30/09/2016
Fairy Tail Chap 14 30/09/2016
Fairy Tail Chap 13 30/09/2016
Fairy Tail Chap 12 30/09/2016
Fairy Tail Chap 11 30/09/2016
Fairy Tail Chap 10 30/09/2016
Fairy Tail Chap 9 30/09/2016
Fairy Tail Chap 8 30/09/2016
Fairy Tail Chap 7 30/09/2016
Fairy Tail Chap 6 30/09/2016
Fairy Tail Chap 5 30/09/2016
Fairy Tail Chap 4 30/09/2016
Fairy Tail Chap 3 30/09/2016
Fairy Tail Chap 2 30/09/2016
Fairy Tail Chap 1 30/09/2016

Truyện vừa đọc