MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Yu-Gi-Oh! - Vua trò chơi
 • Yu-Gi-Oh! - Vua trò chơi

 • Điểm trung bình : 6.13
  Đánh giá :8

 • Tác Giả:
 • Tình Trạng: Hoàn thành
 • Nguồn: blogtruyen.com
 • Nhóm dịch:
 • Lượt Xem: 5415
 • Thể Loại: Action, Adventure, Anime, Comedy, Comic, Fantasy
 • Theo dõi: 2
 • Theo dõi
 • Đọc chapter mới nhất

NỘI DUNG : Yu-Gi-Oh! – Vua Trò Chơi  truyện tranh cực hay do Kazuki Takahashi sáng tác từng là một trong những manga hay nhất

Tên chương Ngày Đăng
YUGI-OH! Chap 339 30/09/2016
YUGI-OH! Chap 337 30/09/2016
YUGI-OH! Chap 336 30/09/2016
YUGI-OH! Chap 335 30/09/2016
YUGI-OH! Chap 334 30/09/2016
YUGI-OH! Chap 333 30/09/2016
YUGI-OH! chap 226 30/09/2016
YUGI-OH! chap 180 30/09/2016
YUGI-OH! chap 179 30/09/2016
YUGI-OH! chap 178 30/09/2016
YUGI-OH! chap 177 30/09/2016
YUGI-OH! chap 176 30/09/2016
YUGI-OH! chap 175 30/09/2016
YUGI-OH! chap 174 30/09/2016
YUGI-OH! chap 173 30/09/2016
YUGI-OH! chap 172 30/09/2016
YUGI-OH! chap 171 30/09/2016
YUGI-OH! chap 170 30/09/2016
YUGI-OH! chap 169 30/09/2016
YUGI-OH! chap 168 30/09/2016
YUGI-OH! chap 167 30/09/2016
YUGI-OH! chap 166 30/09/2016
YUGI-OH! chap 165 30/09/2016
YUGI-OH! chap 164 30/09/2016
YUGI-OH! chap 163 30/09/2016
YUGI-OH! chap 162 30/09/2016
YUGI-OH! chap 161 30/09/2016
YUGI-OH! chap 160 30/09/2016
YUGI-OH! chap 159 30/09/2016
YUGI-OH! chap 158 30/09/2016
YUGI-OH! chap 157 30/09/2016
YUGI-OH! chap 156 30/09/2016
YUGI-OH! chap 155 30/09/2016
YUGI-OH! chap 154 30/09/2016
YUGI-OH! chap 153 30/09/2016
YUGI-OH! chap 152 30/09/2016
YUGI-OH! chap 151 30/09/2016
YUGI-OH! chap 150 30/09/2016
YUGI-OH! chap 149 30/09/2016
YUGI-OH! chap 148 30/09/2016
YUGI-OH! chap 147 30/09/2016
YUGI-OH! chap 146 30/09/2016
YUGI-OH! tập 021 30/09/2016
YUGI-OH! tập 020 30/09/2016
YUGI-OH! tập 019 30/09/2016
YUGI-OH! tập 018 30/09/2016
YUGI-OH! tập 017 30/09/2016
YUGI-OH! tập 016 30/09/2016
YUGI-OH! tập 015 30/09/2016
YUGI-OH! tập 014 30/09/2016
YUGI-OH! tập 013 30/09/2016
YUGI-OH! tập 012 30/09/2016
YUGI-OH! tập 011 30/09/2016
YUGI-OH! chap 70 30/09/2016
YUGI-OH! chap 69 30/09/2016
YUGI-OH! chap 68 30/09/2016
YUGI-OH! chap 67 30/09/2016
YUGI-OH! chap 66 30/09/2016
YUGI-OH! chap 65 30/09/2016
YUGI-OH! chap 64 30/09/2016
YUGI-OH! chap 63 30/09/2016
YUGI-OH! chap 62 30/09/2016
YUGI-OH! chap 61 30/09/2016
YUGI-OH! chap 60 30/09/2016
YUGI-OH! chap 59 30/09/2016

Truyện vừa đọc