Truyện Quan Trường

3179 chương

1875 chương

3657 chương

2743 chương

1171 chương

1235 chương

1148 chương

1124 chương

1057 chương

1295 chương

1176 chương

1018 chương

1303 chương

955 chương

878 chương

315 chương

659 chương

592 chương

48 chương

Truyện quan trường là thể loại truyện thú hút người đọc, truyện kể về những khía cạnh, quá trình thăng quan tiến chức của các nhân vật chính trong truyện. Những âm mưu, thủ đoạn, những mưu mô ngay trong chính môi trường làm việc. Đặc biệt chốn quan trường cũng thường xuyên tranh nhau đấu đá, không thua kém gì chiến trường hay hậu cung. Từ những khía cạnh đó cho chúng ta những bài học, những cái nhìn khách quan và ý nghĩa trong cuộc sống.

Tags