Truyện Trọng Sinh

2743 chương

111 chương

151 chương

291 chương

271 chương

133 chương

49 chương

1209 chương

1094 chương

3 chương

57 chương

1072 chương

1227 chương

1025 chương

1176 chương

1027 chương

174 chương

28 chương

Truyện trọng sinh chính là thể loại mà nhân vận chính, vì một lý do nào đó đã bị chết đi rồi đầu thai vào kiếp khác. Nhưng vẫn được lưu lại những ký ức của mình từ kiếp trước.


Hiểu đúng, trọng sinh chính là chết đi sống lại, phần lớn là thân thể chết mà vẫn giữ nguyên được linh hồn. Bắt đầu với một cuộc sống mới trên cơ thể mới, cũng có một số truyện trọng sinh lại chính bản thân mình thuộc vào quá khứ.

Nhưng với trọng sinh này khá nhiều mở đầu cho: huyền huyễn, tu chân, lịch sử,… Và nói chung là trọng sinh thường chỉ về một chi tiết có trong truyện, lý giải xuất thân, kiến thức của nhân vật, thường không phải là ý tưởng chính của cốt truyện.

Tags